Радови

   У свом досадашњем радном искуству које ћу навести, сигурно је да ћу много тога ненамерно изоставити, јер у време када сам почео са геодетском праксом, а то је било 1983./84. године, још као шеснаестогодишњак , бар у мом окружењу није било компјутера, дигиталних фотоапарата и морам да признам,  тада нисам  размишљао о томе да некада треба некоме и да покажем шта сам све прошао у геодезији, које радове сам завршио, тако да је и понешто заборављено, јер није забележено ни на папиру, а ни на неком од савремених медија.
   Тата геометар ме је научио да водим дневник својих радова-терена, тако да у доста роковника и свезака имам забележено пуно тога с' обзиром да сам променио  више радних организација, али да не бих оптерећивао Вас, будуће читаоце, описаћу послове уопштено и више  квантитативно, а само описом појединих, мени важнијих послова.


   Од теренских послова у "катастарској" геодезији  везаним за   парцеле и објекте на парцелама, као што су : обнова границе парцеле (омеђавање), снимање објеката, "рушење" објеката, спајање парцела-препарцелација, деоба парцеле-парцелација,  промена култура, исправка граница парцела и других тачан број се не зна , али он износи преко 2000, узевши у обзир да  сам преко петсто послова урадио од 2007. год. до данас 17.01.2013.г.


 Најзначајнији већи радови  су :
-радови са металним конструкцијама на пројекту ТЦ-Јелен на планини Црни Врх код Бора, будућем скијашком центру, који многи са правом називају "европско чудо", где сам радио праћење на склапању металне конструкције  за кров на хотелу Хајат, као и нивелацију и дизање исте на 48 метара висине , као и на металним конструкцијама већег базена и три већа стамбена објекта,
-радови на постављању Високих пећи у рафинерији Нови Сад,
-радови на нивелацији конструкције крова у спортској хали Лимес-Београд,
-комплетно сви радови на реконструкцији и изградњи нових погона у ИГМ Опека у Смедервској Паланци,  као и на постављању-позиционирању и нивелацији најновијих аутоматизованих машина, позиционирању и нивелацији колосека, преносница и сви остали геодетски радови који прате изградњу једне овакве фабрике - индустрије грађевинског материјала, где сам врло често радио дневно и од 12-15 часова,
-радови у железари  Сартид у Смедереву  са колегом Миланом Мандићем из Смедерева, где смо радили на високо -прецизној  нивелацији  у Топлој ваљаоници када  смо били похваљени од тадашњег директора Централног одржавања господина Савића за квалитетно урађене послове и завршене пре задатог рока, што је тражило и ноћни рад у не баш лаким условима, као и на одржавању кранских стаза и њиховој реконструкцији, а и нивелацији и позиционирању шина- колосека ,
- комплетно праћење и снимање водоводне и гасоводне мреже у местима Марковац и Милошевац, општина Велика Плана,

наставиће се...