О власнику


Зовем се Бобан Милијашевић (Драгољуб) и рођен сам 13. 01. 1967. год. у Смедеревској Паланци.

Основну и средњу школу сам завршио у Смедеревској Паланци. Четврти разред математичко-техничке струке сам завршио 1985/86 са одличним успехом и стекао звање 'програмер'.

Вишу геодетску школу сам завршио у Београду 19. 03. 1992. год. са просечном оценом 7,00 у току студија, а оценом 9,00 на завршном испиту и тиме стекао диплому о стеченом шестом један степену стручне спреме и стручном називу геодетски инжењер.

Високу грађевинско-геодетску школу струковних студија сам завршио 21. 06. 2007. год. у Београду са просечном оценом 7,16 у току студија и оценом 10,00 на завршном испиту и тиме стекао диплому о стеченом високом образовању и стручном називу струковни инжењер геодезије.

Именован сам за судског вештака за област грађевинарство- ужа специјалност геодезија, 06.07. 2011. год. по решењу министра правде које је заведено под бројем 740-05-00465/2010-03 у Министарству правде.

(Бобан Д. Милијашевић)