О радњи


Приватну делатност је започео Драгољуб Живота Милијашевић 10.07.1990. године отварањем приватне геодетске радње под називом “Самостална радња за извођење геодетских радова у грађевинарству Милијашевић Драгољуб Паланка”, a затим сам ја, Бобан Драгољуб Милијашевић наставио приватну делатност отварањем приватне геодетске радње, 26. 04. 1995. год. чији је назив гласио Самостална услужна радња Геометар Голуб. После паузе са приватним предузетништвом и даљим радом (стицањем искуства) у три веће радне организације, 17.08.2007. год. је поново започета приватна делатност отварањем приватне геодетске радње и уписом у Регистар привредних субјеката под називом Самостална геодетска радња Бобан са седиштем у Смедеревској Паланци која данас послује. Доношењем новог Закона о премеру и катастру , радња је морала да испуни нове услове како би се добила лиценца за рад радње која је и издата 14. 10. 2010. год. на основу  решења које је у Републичком геодетском заводу заведено под бројем 03-број 952-03-155/2010. У радњи тренутно раде: Бобан Милијашевић, Снежана Грујић Гавриловић, Оливера Милијашевић, Голуб Милијашевић и Војкан Милијашевић.  

(Бобан Д. Милијашевић)

Локација радње:


Друга локација радње: