О радњи


Приватна делатност започета је 26. 04. 1995. год. отварањем радње  чији је назив гласио  Самостална услужна радња  Геометар Голуб, да би после доста времена  и стицања искуства у три веће радне организације,  17. 08. 2007. год. под називом Самостална геодетска радња Бобан почела са радом  и била уписана у Регистар привредних субјеката као предузетничка радња.

Доношењем новог Закона о премеру и катастру , радња је морала да испуни нове услове како би се добила лиценца за рад радње која је и издата 14. 10. 2010. год. на основу  решења које је у Републичком геодетском заводу заведено под бројем 03-број 952-03-155/2010

У радњи тренутно раде :  Бобан Милијашевић, Оливера Милијашевић и Марија Глишић


Остатак у припреми …
Локација радње:


Друга локација радње: